Bestuur

Raad van Bestuur

Gesquiëre Jan Voorzitter Mail
Blomme Jan Ondervoorzitter Mail
Smet Ronny Secretaris Mail
Van Erum Kris Penningmeester Mail
Vanneste Piet Sportief manager en organisatie Mail
Lombaert Pol Financiën/Juridisch coördinator Mail
Decoutere Fleur Verantwoordelijke ploegafgevaardigden Mail
De Greve Patrick Commerciële & partnerships Mail
Haerens Dieter Commerciële & partnerships Mail